top of page

APARTMÁNY - ŠPANIELSKO

Jade-Tower-building-v1.jpg
2.jpg

Kúpa investičnej nehnuteľnosti je považovaná za veľmi dobrú investíciu. Ak zvažujete investíciu do nehnuteľností, ponúkame Vám apartmány v Španielsku. Vzniká tu viac investičných projektov, ktoré sú výnimočné svojou koncepciou a prinášajú zaujímavý výnos. 

O PROJEKTE

Apartmán v Španielsku

(Dotazník na zistenie preferencií.)

Údaje zistené v dotazníku budú použité pre účely zistenia záujmu o kúpu vlastného bývania resp. investičnej nehnuteľnosti v Španielsku.

Jade-Tower-building-v2.jpg

Vlastníte už teraz nejakú rekreačnú nehnuteľnosť?

Ak ste odpovedali na otázku, áno, kde sa nehnuteľnosť nachádza?

PREFERENCIE A POŽIADAVKY NA INVESTIČNÚ NEHNUTEĽNOSŤ

Lokalita, blízkosť:

Typ apartmánu:

Typ:

Veľkosť apartmánu - počet spální:

Parkovacie státia:

Preferovaný účel užívania nehnuteľnosti:

Chcete vlastniť apartmán ihneď?

Ste ochotný počkať na dokončenie stavby:

Bude potrebné dofinancovanie formou úveru?

Cenový interval v €: 

Respondent:

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem týmto informovaný súhlas spoločnosti Broker Consulting, a. s., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 4675/B, IČO: 36 651 419 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním mojich osobných údajov za účelom vyplnenia dotazníka týkajúceho sa získania preferencií na apartmány v Španielsku. Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený/á so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľa v zmysle podmienok uvedených v dokumente Spracúvanie osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s., ktorý je dostupný na www.bcas.sk a na obchodných miestach Prevádzkovateľa.

Ďakujeme za odoslanie!

Pozrite si 

GALÉRIU

bottom of page